VMEDSUB hoạt động như thế nào?

Bước 1

Nhập dường dẫn video/audio

Bước 2

Nhận dạng giọng nói, dịch và hiển thị phụ đề

Bước 3

Biên tập chỉnh sửa phụ đề

Bước 4

Chia sẻ video/audio có phụ đề

VMEDSUB có gì đặc biệt?

410

Phụ đề

272

Video/audio

44

Khách hàng

66

Ngôn ngữ

Nghe, nhìn video/audio mọi ngôn ngữ.

Chuyển đổi phụ đề trong vòng nốt nhạc.

Làm nội dung giải trí.

Làm nội dung giáo dục.

Tổng quan về tính năng

Sẽ thổi bay tâm trí bạn

Phụ đề video/audio
Chuyển ngữ
Chỉnh sửa
Tích điểm có thưởng
Đóng góp cộng đồng
translate translate
Nhận dạng /chuyển ngữ
trending_up trending_up
Chất lượng nâng cao
Sản xuất nội dung
Tiết kiệm chi phí
security security
Bảo mật

Quan tâm tới VMEDSUB

Dùng ngay